environmental-policy

 

Tüm AET Cephe çalışanları, çevrenin ve doğal hayatın korunmasına özen gösterir ve zarar verici faaliyetlerden kaçınır. Üretilmiş olan ürünler ile ilgili olarak, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı davranılır ve kurallara uyulur. Topluma ya da çevreye bilinçsiz olarak verilen zararların telafisi için yasal ve toplumsal uyarıları beklemeksizin, zararın tespit edildiği an itibariyle harekete geçilir.

 

AET Cephe, çevreyi değerli bir kaynak olarak görür ve gelecek nesillerin faydalanabilmesi ve sürdürülebilir olması için doğanın en iyi şekilde korunması gerekliliğine inanır.

 

Bu anlamda oluşturmuş olduğumuz politikamız aşağıdaki bileşenlerden oluşur;

 

• Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve çevresel kirliliğini önlemek amacıyla, yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmek ve bunlara uyum sağlamak,

 

• Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde ve gelecekte üretilecek yeni ürünler, proses ve faaliyetlerle ilgili çevre etkenlerini kontrol altında tutmak ve etkilerini minimuma indirmek,

 

• Tedarikten üretime, dağıtımdan satışa tüm iş süreçlerimizde enerji verimliliğine odaklanarak, enerji tüketimimizin azaltılması için gerekli çalışmaları yapmak. Toplu taşımanın ve az emisyonlu araçların kullanımı teşvik etmek. İç aydınlatmada güneş ışığından maksimum seviyede faydalanmak, bütün ihtiyaçlarımızı giderirken geri dönüştürülmüş malzeme kullanmayı göz önünde bulundurmak,

 

• Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıklarımızın öncelikli olarak kaynağında önlenmesini, azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamak,

 

• Çevre bilincinin işyerimizde gelişimi için çaba göstermek, oluşturduğumuz işbirlikleri ve ortak girişimlerle tüm paydaşlarımızda aynı bilincin oluşmasını sağlamak, çalışanlarımıza çevre bilincinin artırılması amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirerek onları geliştirmek ve bu prensibi tüm çalışanlarımızın ailelerine de yaymak,

 

• Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek için uygun teknolojiyi kullanmak ve su kullanımında tasarruf edebilmek.

YENİLİKLERDEN HABERDAR OL