Ahlak
Yasalar, genel ahlak kuralları ve kurumsal çıkarlarımız doğrultusunda her zaman dürüst davranmak

 

Sorumluluk
Yaptığımız işlerde konuyu ve etkilerini bütünüyle görmek, inisiyatif almak ve sonuçlarını üstlenmek

 

Adalet
İnsanlara eşit değil, hak ettikleri gibi adil davranmak

 

Kararlılık
Kurumsal hedeflere odaklanmış bir şekilde sonuca ve amaca yönelik davranabilmek. Gereken kararları sürüncemede bırakmamak

 

Değer bilme ve saygı
İnsan ve emek kıymetini bilerek, geleceğin geçmişten geldiğini unutmamak.

 

Olgunluk ve alçakgönüllülük
Hatalarımızı ve ihmallerimizi kabul edebilmek, öğrenmeye ve öğretmeye açık, azimli ve önyargısız olmak

 

Olumlu yaklaşım
Sorunları fırsata dönüştürebilmek ve çözüme taşıyabilmek

 

Öz Güven
Gerçekçi, tutarlı ve dengeli bir yaklaşım içinde ortak gücümüze inanmak

 

Takım çalışması
İşbirliği yapmak, bilgiyi paylaşmak, herkesin kendisine özgü beceri ve bilgisine güvenmek

YENİLİKLERDEN HABERDAR OL