Binaları yangına karşı koruyup yaşam kurtarmaya yardımcı olan yangın durdurucu sistemler. Çok çeşitli onaylara sahiptir, kolay kurulum ve muayene için tasarlanmıştır.

Bir yangının şiddetini azaltarak can ve mal güvenliğini sağlamak için, yapının yangına dayanıklı zemin, duvar ve tavan bölümlerinin yangına karşı dayanıklılığı ve bütünlüğü kritik önem taşır.

Pasif Yangın durdurucu ürünler, bir binanın yangına dayanıklı duvar ve döşemeleri üzerinden geçiş yapan kablo, boru ve havalandırma kanalı gibi tesisat geçişlerinin yarattığı açıklıkları kapatmak veya tasarım toleransını sağlamak için kullanılır; bu sayede yangın ve dumanın geçişi sınırlandırılır.

Pasif yangın durdurucu ürünler, yapı genelindeki çeşitli yapı malzemeleri için farklı çözümler sağlamaktadır. Burada, geçiş yapan malzemenin türü ve ısı anındaki davranışı da esas alınmaktadır. Bu duruma göre kullanılacak pasif yangın durdurucu ürünler de çeşitlilik göstermektedir.

Yapılarda elektrik ve mekanik servis hizmetleri için açıklılar oluşturulduğunda, yangın korunumlu döşeme, duvar veya tavan montajı dahilinde, bu açıklıkların da aynı yangın direncine eşit bir şekilde kapatılması kritik öneme sahiptir.

Diğer taraftan, can güvenliğinin sağlanmasındaki en önemli kriter duman geçişini sınırlandırmaktır. Duman, yapı genelindeki çeşitli derzler yoluyla çok hızlı ilerleme göstermektedir. Bu derzlerin de uygun yangın durdurucu ürünler kullanılarak yalıtılması büyük önem taşımaktadır.

Yangın durdurucu sistemlerin tasarım ve uygulaması özel dikkat gerektirir. Pasif yangın durdurucuların uygulandığı yerler genellikle alçaltılmış tavan, yükseltilmiş döşeme veya şaft boşlukları gibi uygulama sonrası dikkatlerden kolayca kaçabilecek bölümlerdedir. Bu nedenle, uygulama sonrası binanın ömrü boyunca denetlenmesi zordur.

Pasif yangın durdurucu ürünleri, yapı genelindeki yangın uygulamaları kapsamında gereksinimleri karşılayan, test edilmiş ve onaylı yangın durdurma sistemlerini oluşturur.


Yangın uygulamaları kapsamında aşağıdaki ürün grupları mevcuttur;

  • Bir yapının tüm aşamaları için kullanılabilir ve farklı özelliklerde yangın koruma panelleri
  • Yangına dayanımlı camlar
  • İntümesan yapı malzemeleri
  • Yangın durdurucu kelepçe ve sargılar
  • İntümesan boyalar ve kaplamalar
  • Yangın durdurucu harç ve dolgu malzemeleri

Güvenlik ve kalite birlikte olan iki unsurdur. Pasif yangın durdurucu ürünlerin yangın dayanım özellikleri bağımsız olarak test etme yöntemiyle gerçekleştirilen resmi kalite kontrollerine ek olarak, ürünlerin kalitesinde üretim süreci boyunca sıkıca izlenmektedir.

YENİLİKLERDEN HABERDAR OL